Ako sa stať pilotom

Súkromný alebo rekreačný pilot

Vážení záujemcovia o letecký výcvik,
úvodom Vám ďakujeme, že ste prejavili záujem o získanie základných informácií o leteckom výcviku v našej leteckej škole Globe Aviation.
Prvým krokom k oboznámeniu sa s podmienkami výcvikového programu Leteckej školy bude spoločné osobné stretnutie, ktorého cieľom bude celková prezentácia výcvikového programu leteckej školy Globe Aviation.
Obsahom osobných stretnutí bude prednáška o teoretickom a praktickom obsahu leteckého výcviku a súčasťou stretnutí je aj praktický zoznamovací let v trvaní niekoľkých minút.
Termíny stretnutí bývajú  po tel. alebo písomej dohode na letisku v Sládkovičove.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi Vám odpovieme.
Pre účastníkov, ktorí potvrdia svoju účasť prostredníctvom e-mailu, pripravíme aj malé občerstvenie.

Profesionálny pilot

Pre záujemcov o profesionálnu kariéru v letectve má naša letecká škola Globe Aviation všetky nástroje a znalosti k úspešnému dosiahnutiu ich cieľa. Prevedieme Vás cez všetky úskalia a radosti vo Vašej kariére profesionálneho pilota až do úrovne kedy budete môcť žiadať o zamestanie pilota v leteckej spoločnosti.

Dohodnite si termín stretnutia a spoločne preberieme všetky možnosti Vašeho leteckého výcviku.

Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám odpovieme.

Výcvik na získanie licencie súkromného pilota LAPL(A)

Licencia pre lietadlá ľahkých lietadiel (LAPL) je európska licencia, ktorá nadobudla platnosť v roku 2015 na podporu leteckej dopravy v Európe.

read more
Výcvik na získanie licencie súkromného pilota PPL(A)

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

read more
Výcvik na získanie licencie PPL(A) pre držiteľa licencie LAPL(A)

Možnosť konverzie licencie LAPL na PPL podľa schválenej výcvikovej osnovy.

read more
Výcvik na získanie, predĺženie a obnovu triednej kvalifikácie SEP(L)

Cieľom výcviku je preveriť návyky uchádzača v predmetnej triede a obnoviť návyky s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.

read more
Výcvik na získanie kvalifikácie VFR NOC

Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie VFR NOC je naučiť pilota lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR NOC.

read more
Výcvik teórie ATPL(A)

Cieľom modulového teoretického dištančného kurzu ATPL(A) je pripraviť študentov na úspešné absolvovanie teoretickej skúšky na Dopravnom Úrade, vykonávanej v súlade s požiadavkami predpisu PART-FCL, potrebnej pre získanie preukazu spôsobilosti ATPL(A).

read more
Výcvik na získanie kvalifikácie FI

Letecká škola Globe Aviation Vám ponúka kurz na získanie kvalifikácie FI.

read more
Táto stránka používa cookies a používa Vaše údaje k vylepšeniu Vášho prehliadania. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.