VÝCVIK NA ZÍSKANIE LICENCIE SÚKROMNÉHO PILOTA PPL(A)

Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

Vstupné požiadavky:

  • Minimálny vek 16 rokov

  • Zdravotná prehliadka min. II. triedy

 

Priebeh výcviku
Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. 

Teoretická časť sa dá absolvovať aj diaľkovým spôsobom. Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.Získaná kvalifikácia
Po ukončení výcviku žiak absolvuje záverečné preskúšanie na Dopravnom Úrade SR a praktickú skúšku s povereným letovým examinátorom a obdrží preukaz spôsobilosti súkromného pilota (Private Pilot Licence). Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre súkromné účely.

Zavolajte nám:
+421 905 100 651
+421 911 324 141
alebo píšte na
info@globeaviation.sk

© 2019 Globe Aviation

Všetky práva vyhradené

Sme Vám nepretržite
k dispozícii.
Adresa:

Naša kancelária a výučbové priestory  sa nachádzajú v Sládkovičove na Fučíkovej ulici 460. Výcvik prebieha na letisku v Nových Zámkoch a ostatných letiskách.

  • Facebook Clean