1. ročník
Propozície
Organizátor:Milefini s.r.o.
Termín:5. 9. 2020
Miesto:Rybník Šutrovka 48°03’38.4″N 17°20’21.7″E pri železničnej zastávke Kvetoslavov zastávka
Z Hlavnej cesty z Kvetoslavova do Hviezdoslavova treba odbočiť pred železničným priecestím doľava.
 
Kategórie: Muži 18 a viac rokov
Ženy 18 a viac  rokov
     Trate:plávanie – otvorená vodná plocha
beh – rovinatý terén s prekážkami
Trate nie sú uzatvorené, každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastné zdravotné a materiálne riziko a je povinný sa riadiť pokynmi organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu tratí a časového harmonogramu.
 Kategória plávanie beh Muži, Ženy 240m
(2x120m) 5km
(1×4,5km, 1x500m)


Prihlášky:prihlasovať sa je možné len cez    www.posvancfitness.com/crossswimrun   a   https://pretekaj.sk/sk/podujatia/crossswimrun2020    a na mieste.
Na mieste prezentácie je možná registrácia nových účastníkov.
Prezentácia:08:00 – 09:15 pri mieste Štartu, v stane – len vopred prihlásený pretekári
Štartovné:Kategória štartovné    
Muži, Ženy 27 €    
 
Úhrada štartovného:je možná len pri registrácii a na mieste
  
 
Štart:10:00 – ŠTART Všetkých kategóriii v skupinách po 5 pretekárov a s 2 min intervalom
Štartový balíček:každý účastník dostane  pri prezentácii tričko, štartovné číslo, reklamné materiály,
Meranie času:Elektronické, pre vyhodnotenie konečného poradia sa zohľadňuje vek pretekára podľa vekových koeficientov
Časový harmonogram:sobota 5. 9. 2020
prezentácia: 08:00-09:15
poučenie výklad trate: 09:45 na mieste štartu plaveckej časti
štart kategórií 10:00
predpokladaný čas vyhlásenia výsledkov bude  najneskôr 1 hodinu po dobehnutí posledného pretekára
Občerstvenie:každý účastník na bežeckej časti a po dobehnutí v cieli
Súťažný výbor:riaditeľ: Tomáš Pošvanc
hlavný rozhodca: Miroslav Gronych
Podmienky a povinnosti pretekárov:Povinná výbava:  preukaz poistenca, štartovné číslo
Riaditeľ pretekov:Tomáš Pošvanc
tomas.posvanc@posvancfitness.com
tel.: 0904030659
Táto stránka používa cookies a používa Vaše údaje k vylepšeniu Vášho prehliadania. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.