Výcvik teórie ATPL(A)

Cieľom modulového teoretického dištančného kurzu ATPL(A) je pripraviť študentov na úspešné absolvovanie teoretickej skúšky na Dopravnom Úrade, vykonávanej v súlade s požiadavkami predpisu PART-FCL, potrebnej pre získanie preukazu spôsobilosti ATPL(A).

Vstupné požiadavky pre zahájenie kurzu


Záujemca o modulový teoretický dištančný kurz ATPL(A) musí byť držiteľom platného preukazu spôsobilosti PPL(A), CPL(A) alebo CPL(A)/IR. Držiteľom preukazu spôsobilosti CPL(A) môže byť priznaná úľava až 200 hodín a držiteľom preukazu spôsobilosti CPL(A)/IR až 350 hodín z celkového počtu 650 hodín teoretickej prípravy požadovanej na absolvovanie modulového dištančného teoretického kurzu ATPL(A). Držitelia preukazu spôsobilosti PPL(A) sú povinný absolvovať minimálne 650 hodín teoretickej výučby.


Priebeh kurzu

 

Modulový teoretický dištančný kurz ATPL(A) je organizovaný dištančnou formou štúdia pozostávajúcou z dvoch fáz. Po úspešnom absolvovaní obidvoch fáz výcviku bude poslucháč oboznámený s problematikou 14 predmetov, tak ako je to požadované v predpise PART-FCL.

Každá z fáz pozostáva z týchto častí:

  • teoretickej výučby na učebni formou prednášok

  • samoštúdia a testovacej časti 

Osnova teoretickej výučby na učebni je koncipovaná tak, tak ako je to požadované v predpise PART-FCL.

Počas jednotlivých častí modulového teoretického dištančného kurzu budú poslucháči využívať výukový program spoločnosti Globe Aviation. Program pracuje s využitím internetovej siete, čo umožňuje poslucháčovi overovať vedomosti získané pri samoštúdiu a zároveň konzultovať vzniknuté nejasnosti prostredníctvom programu s inštruktormi, kedykoľvek to poslucháčovi časovo vyhovuje a kdekoľvek, kde má prístup k internetu. V prípade ak prístup k internetu nemá je mu k dispozícii  učebňa s internetom, v sídle leteckej školy v Sládkovičove, kde je zároveň možnosť poskytnúť mu odborné konzultácie.


 

Zavolajte nám:
+421 905 100 651
+421 911 324 141
alebo píšte na
info@globeaviation.sk

© 2019 Globe Aviation

Všetky práva vyhradené

Sme Vám nepretržite
k dispozícii.
Adresa:

Naša kancelária a výučbové priestory  sa nachádzajú v Sládkovičove na Fučíkovej ulici 460. Výcvik prebieha na letisku v Nových Zámkoch a ostatných letiskách.

  • Facebook Clean