Cieľom výcviku je preveriť návyky uchádzača v predmetnej triede a obnoviť návyky s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku

Platná zdravotná spôsobilosť min. prislúchajúca licencii uchádzača a platný preukaz spôsobilosti.

Priebeh výcviku

Rozsah každého výcviku sa posudzuje individuálne na základe kontrolného letu s uchádzačom, jeho letových skúseností a doby odkedy bola predmetná kvalifikácia neplatná.

Doporučený rozsah obnovovacích výcvikov:

Časové obdobie

Odporúčaný výcvik

menej ako 3 mesiace ATO sa môže rozhodnúť, že nie je potrebný výcvik
3 mes. – 1 rok Minimálne 2 výcvikové sedenia
1 rok – 3 roky Minimálne 3 výcvikové sedenia
viac ako 3 roky Absolvovať výcvik na prvé vydanie
Táto stránka používa cookies a používa Vaše údaje k vylepšeniu Vášho prehliadania. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.