VÝCVIK NA ZÍSKANIE A OBNOVU TRIEDNEJ KVALIFIKÁCIE SEP(L)

Cieľom výcviku je preveriť návyky uchádzača v predmetnej triede a obnoviť návyky s dôrazom na bezpečnosť a správne vykonávanie postupov.

Vstupné požiadavky pre zahájenie výcviku
Platná zdravotná spôsobilosť min. prislúchajúca licencii uchádzača a platný preukaz spôsobilosti.

Priebeh výcviku
Rozsah každého výcviku sa posudzuje individuálne na základe kontrolného letu s uchádzačom, jeho letových skúseností a doby odkedy bola predmetná kvalifikácia neplatná.

Doporučený rozsah obnovovacích výcvikov:
 

Časové obdobie                                   Odporúčaný výcvik

menej ako 3 mesiace                           ATO sa môže rozhodnúť, že nie je potrebný výcvik

3 mes. – 1 rok                                      Minimálne 2 výcvikové sedenia

1 rok – 3 roky                                      Minimálne 3 výcvikové sedenia

viac ako 3 roky                                    Absolvovať výcvik na prvé vydanie

Zavolajte nám:
+421 905 100 651
+421 911 324 141
alebo píšte na
info@globeaviation.sk

© 2019 Globe Aviation

Všetky práva vyhradené

Sme Vám nepretržite
k dispozícii.
Adresa:

Naša kancelária a výučbové priestory  sa nachádzajú v Sládkovičove na Fučíkovej ulici 460. Výcvik prebieha na letisku v Nových Zámkoch a ostatných letiskách.

  • Facebook Clean