Výcvik pre získanie kvalifikácie inštruktora FI(A)/CRI(A) pripraví pilotov aby boli schopný v dostatočnej miere odovzdávať svoje skúsenosti a vedomosti novým pilotom vo výcviku. Výcvik pozostáva z 25 hodín výučby inštruktorských vedomostí, 100 hodín poskytovania teoretickej výučby a 30 hodín letového výcviku.

Vstupné požiadavky

  • minimálny vek 18 rokov
  • osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pre príslušný preukaz spôsobilosti
  • platný preukaz spôsobilosti triedy, na ktorej sa má výcvik vykonávať
  • celkový nálet min. 150 hodín ako PIC a min. 15 hodín PIC na triede alebo type lietadla, na ktorom sa má výcvik poskytovať
Táto stránka používa cookies a používa Vaše údaje k vylepšeniu Vášho prehliadania. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.