Výcvik pre získanie, predĺženie a obnovu kvalifikácie SEP(L) preverí schopnosti uchádzača s dôrazom na bezpečnosť a postupy pri vykonávaní letov pri kontrolnom lete. Letecká škola môže individuálne navrhnúť osnovu pre získanie alebo obnovu kvalifikácie podľa schopností a vedomostí uchádzača a doby neplatnosti kvalifikácie.

Vstupné požiadavky

  • platný preukaz zdravotnej spôsobilosti pre príslušnú licenciu
  • platný preukaz spôsobilosti
  • platný preukaz rádiotelefonistu (ak sa vyžaduje)

Doporučený rozsah obnovovacích výcvikov:

Táto stránka používa cookies a používa Vaše údaje k vylepšeniu Vášho prehliadania. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.