Cieľom výcviku na získanie kvalifikácie  VFR NOC je naučiť pilota lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR NOC.

Vstupné požiadavky:

  • platná licencia PPL(A)
  • nálet: min 50 hod z toho 25 ako PIC
  • zdravotná prehliadka min. II. triedy s vyšetrením farbocitu podľa PART – MED A.030.E

Priebeh výcviku

Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti v rozsahu 5 letových hodín.

Získaná kvalifikácia

Po ukončení výcviku je absolvent oprávnený lietať v noci za podmienok viditeľnosti zeme-VFR NOC.

Táto stránka používa cookies a používa Vaše údaje k vylepšeniu Vášho prehliadania. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.