Cieľom výcviku na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota PPL(A) je naučiť žiaka lietať bezpečne a efektívne podľa pravidiel pre lety VFR.

Vstupné požiadavky:

  • Minimálny vek 16 rokov
  • Zdravotná prehliadka min. II. triedy

Priebeh výcviku

Letecký výcvik pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť sa dá absolvovať aj diaľkovým spôsobom. Výcvikový program je individuálny, závisí od požiadaviek a možností uchádzača.

Získaná kvalifikácia

Po ukončení výcviku žiak absolvuje záverečné preskúšanie na Dopravnom Úrade SR a praktickú skúšku s povereným letovým examinátorom a obdrží preukaz spôsobilosti súkromného pilota (Private Pilot Licence). Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre súkromné účely.

Táto stránka používa cookies a používa Vaše údaje k vylepšeniu Vášho prehliadania. This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.